TR
EN
Nişantaşı & Bağdat caddesi Ofis
0 212 246 01 77
   

Dil Ve Konuşma Terapisi

    1)   Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistimi Seçerken Nelere Dikkat etmeliyim?

    2)   Çocuğumda Dil ve Konuşma Gecikmesi Olduğunu Nasıl Anlarım?

    3)   Dil ve Konuşma Terapistinin Çalıştığı Tüm Alanlar (İRE’de bütün bu alanlarda hizmet verilmektedir.) 

 

1)  Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistimi Seçerken Nelere Dikkat etmeliyim?


___________________________________________________________

 

1-  Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistimi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

 

Öncelikle, eğer ki terapistiniz Yurt Dışı’nda eğitim aldığını söylüyorsa, lütfen YÖK’ten alınmış Diploma Denklik belgesini sorgulayınız. Mümkünse ‘YöK’ü arayıp denklik durumunu teyit ediniz. Türkiye’de ise ‘Dil ve Konuşma Terapistliği’ eğitimi sadece Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bünyesi’nde, DİLKOM’da verilmektedir.

Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistinizin, ihtiyacınız olduğu konuda mezuniyet sonrasında ne gibi eğitimler aldığını, ve çalışma deneyimini sorgulayınız. Tüm DÜNYADA kullanılan GÜNCEL VE BİLİMSEL ne gibi önemli teknikler, yöntemler biliyor sorgulayınız. Size vadettiği (örn.,3 ay, 6 ay, 1 yıl) sürede herhangi bir gelişim görmediyseniz konusunda uzman başka terapistleri araştırınız. Terapi seansı sırasındaki uygulamaların açıklamasını ve günlük hayata terapileri genellemek için ‘EV ÖDEVİ Programını’ isteyiniz.

 

AMERİKAN STANDARTLARINA GÖRE;

Öncelikle, eğer ki terapistiniz Yurt Dışı’nda eğitim aldığını söylüyorsa, lütfen YÖK’ten alınmış Diploma Denklik belgesini sorgulayınız. Mümkünse ‘YöK’ü arayıp denklik durumunu teyit ediniz. Türkiye’de ise ‘Dil ve Konuşma Terapistliği’ eğitimi sadece Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bünyesi’nde, DİLKOM’da verilmektedir.

Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistinizin, ihtiyacınız olduğu konuda mezuniyet sonrasında ne gibi eğitimler aldığını, ve çalışma deneyimini sorgulayınız. Tüm DÜNYADA kullanılan GÜNCEL VE BİLİMSEL ne gibi önemli teknikler, yöntemler biliyor sorgulayınız. Size vadettiği (örn.,3 ay, 6 ay, 1 yıl) sürede herhangi bir gelişim görmediyseniz konusunda uzman başka terapistleri araştırınız. Terapi seansı sırasındaki uygulamaların açıklamasını ve günlük hayata terapileri genellemek için ‘EV ÖDEVİ Programını’ isteyiniz

 

1-  Çocuğumda Dil ve Konuşma Gecikmesi olduğunu nasıl anlarım ?

Lütfen alttaki dil gelişim süreçleri ile çocuğunuzun gelişimini kıyaslayın, yaşıtlarına göre eksikleri olduğunu tespit ederseniz konusunda uzman bir Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistine başvurunuz.

a) Çocuklarda Artikülasyon Problemleri: Çocuklar 4 yaş sonunda konuşma seslerinin çoğunu doğru olarak üretebilirler, 5 yaş sonuna kadar /R/ sesi dahil bütün seslerin düzgün üretimi sağlanır.  Eğer çocuğunuz konuşuyor (hatta uzun cümleler dahi kurabiliyor olabilir) fakat konuştuğu anlaşılmıyor ise lütfen bir Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistine başvurunuz.  PROMPT tekniği bu konuda çok hızlı gelişim gösteren, Amerika’da ve tüm gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan bir tekniktir. Seçtiğiniz Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapisti’nin PROMPT tekniğini biliyor olması size başta zaman kaybını önlemek- olmak üzere büyük faydalar sağlar

 

a)  Çocuklar 4 yaş sonunda konuşma seslerinin çoğunu doğru olarak üretebilirler, 5 yaş sonuna kadar /R/ sesi dahil bütün seslerin düzgün üretimi sağlanır.  Eğer çocuğunuz konuşuyor (hatta uzun cümleler dahi kurabilyor olabilir) fakat konuştuğu anlaşılmıyor ise lütfen bir Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistine başvurunuz.  PROMPT tekniği bu konuda çok hızlı gelişim gösteren, Amerika’da ve tüm gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan bir tekniktir. Seçtiğiniz Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapisti’nin PROMPT tekniğini biliyor olması size başta zaman kaybını önlemek- olmak üzere büyük faydalar sağlar.

b) Dil Gelişim Süreçleri

         1.Ay

•      Seslere tepki gösterir.

•      İşitmesi iyidir, kuvvetli seslere tepki verir

          2.Ay

•      Göz kontagı kurabilir, hareket eden cisimleri gözleriyle izleyebilir.

          6. Ay

•      Anlamsiz konusma- Sesli harfleri sessiz harflerin arkasına yerleştirir(be-ba-bu: Babildanma donemi)

•      Sesleri, ritimleri taklit eder

•      Sevdiği ve sevmediği yiyeceklere tepki gösterir. Yabancıları ayırt edebilir.

•      "Cee !" yaparak oynar.

         12. Ay (1 yas)

•      ILK KELIME

•      Basit komutları anlar ve yerine getirir.

•      12- 18 ay arasi toplam on- yirmi sözcük 

          18. Ay

•      50 kelime

           2.  Yaş

       Basit soruları ve komutları anlar.

       Vücut kısımlarını bilir.

       Kendi kendine ve oyuncaklarıyla sohbet eder.

       ‘Ne’, ‘Nerede’ soruları sorar.

       2-3 kelimelik cümleler kurar.

       Resimleri isimlendirebilir.

       İki kelimelik negatif kısa cümleler kurabilir (örn., hayır istemem)

       Coğul eki kullanabilir (ler)

       Kelime haznesi 300 dür.

       Yeme ve içme isteğini dile getirebilir.

       6-7 dakika bir aktiviteye odaklanabilir.

       Kitapla nasıl etkileşime geçeceğini bilir (Kitap sayfalarını çevirebilir)

           3. Yaş

       Ana renkleri eşleştirir ve bir rengi söyleyebilir.

       Gece ve gündüzü bilir.

       Bazı edatları anlamaya başlar ( örn., legoyu sandelyenin altına koy)

       Soyadını bilir, cinsini (kız- erkek) bilir, sokak adını bilir, ve birkaç tekerleme bilir)

       Hikaye anlatır ve bir fikre dayalı kalabilir

       3-4 kelimelik cümleler kurabilir.

       Kelime haznesi 1000 e çıkmıştır.

       M,n, p, f, h, ve v yi doğru olarak çıkarır.

•       Çember ve dik çizgi çizebilir.

•       Şarkı söyleyebilir.

•       Bir aktiviteye kendini 8-9 dakika verebilir.

•       Bu ne soruları sorar.

             4 Yaş

•        Üçgen, çember ve kareyi bilir.

        Gelecek ay, gelecek yıl, ve öğle vaktini bilir.

         4-5 kelimelik cümleler kurabilir.

         N, K ve g,  yi doğru olarak çıkarabilir.

         Kim, niye gibi sorular sorar.

         Komplex cümleler kurmaya başlar.

         11- 12 dakika bir aktiviteye katılabilir.

              5 Yaş

         Objelerin ne için kullanıldığını ve neden yapıldığını söyler.

         Adresini bilir.

         Paraları ayırt etmeye başlar.

         5-6 kelimelik cümleler kurar.

         Konuşma seslerini doğru çıkarır (j, s-z, r haricinde olabilir)

         Bazı karşıt kelimeleri bilir (Sıcak- soğuk).

         Aynı ve farklıyı bilir.

         10 a kadar sayar.

         Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman kullanır.

         Bir aktiviteye 12-13 dakika fokus olabilir.

         Bilgi almak için soru sorabilir.

 

Konusma Terapisi

 

Bozukluğun yapisi ve şiddetine bağlı olarak, tedaviler fiziksel güçlendirme egzersizlerinden eğitici veya tekrarlamaya yönelik alıştırma ve uygulamalara, işlevsel iletişimi kolaylaştırmak için strateji geliştirme, alternatif ve destekleyici iletisim sistemlerinin secimi ve uygulanmasina kadar genis bir yelpazeye sahiptir.  

AMERİKA’da yeni gelişen teknikler (örn., dokunsal uyaranlar vermek, çeşitli yeni gelişen değerlendirme ve terapi cihazlarının kullanımı vs,) konuşma terapisini günümüzde yepyeni ve tedavi sürecini de kısaltıcı- hızlandırıcı bir boyuta taşımıştır.

Konuşma terapisi kapsaminda ayrıca işaret dili ve resimli sembollerin kullanımı da yer alabilir.

 

 

 Dil ve Konuşma Patoloğu/ Terapistinin Tedavi Alanlari

  (2002 yılında American Speech-Language and Hearing Association tarafından belirlenmiştir.)

 

 Çocuklarda:

1. Lisan gerilikleri, lisan gelişim bozuklukları ve buna bağlı öğrenme problemleri

2. Artikülasyon bozuklukları ve fonolojik bozukluklar (örneğin /r/ yerine /ğ/ demek gibi seslerin yanlış telaffuzu)

3. Damak-Dudak Yarıkları ve buna bağlı artikülasyon bozuklukları

4. Orofasyel-Miyofonksiyonel bozukluklar

5. Dizartri

6. Apraksi

7. Pediatrik yutma bozuklukları

8. Ses hastalıkları ve rezonans problemleri

9. Kekemelik

10. Kafa travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları

11. Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs bozuklukları

Yetişkinlerde:

1. Afazi

2. Artikülasyon bozuklukları ve fonolojik bozukluklar

3. Dizartri (Dizarti, konuşma mekanizmasını kontrol eden kaslardaki bozukluktan doğan konuşma problemidir. Beyne yönelik bir hasardan kaynaklanan (serebral palsi, beyin felci vs gibi nedenler) bu konuşma probleminde hasta doğru sesi çıkartmakta zorlanır. Konuşması akıcı ve anlaşılır olmaz.)

4. Apraksi

5. Yutma bozuklukları

6. Ses hastalıkları ve rezonans problemleri

7. Kekemelik

8. Kafa travmaları ve sonrasında gelişen lisan problemleri

9. Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları

10. Trakeostomili ya da ventilatöre bağlı hastaların konuşma problemleri

11. Baş ve boyun tümörleri sonrasında gelişebilen konuşma, lisan, ses ve/veya yutma bozuklukları

12. Demans ve buna bağlı gelişen konuşma - lisan - yutma problemleri

13. Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen konuşma - lisan - yutma problemleri (Örneğin; ALS, MS, Parkinson, vs.)


Bazı İngilizce’den çevrilmiş Konuşma Terapisi materyallerine ulaşmak için lütfen ‘Materyal Bankası’ butonuna tıklayınız.

 

 

Copyright © 2011 Design by Pathe
Her Hakkı Saklıdır.