Hayata, iletişimin gücüyle, birlikte sarılıyoruz!

Konuşma Bozukluğu – Geriliğine Yol Açan Diğer Bazı Hastalıklar

Konuşma Bozukluğu- Geriliğine Yol Açan Diğer Bazı Hastalıklar

     Hiperaktivite ve Dikkat Eksikligi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, kısa dikkat süresi ve ataklıkla (yetersiz dürtü kontrolü) karakterize bir bozukluktur. Hiperaktivite ve dikkat eksikliğine bağlı olarak çocuklarda Dil ve Konuşma Geriliği- Problemi görülebilir.

—     Dizartri– ( Örn. Spastisite, Serebral Palsi)

     Dizarti, konuşma mekanizmasını kontrol eden kaslardaki bozukluktan doğan konuşma problemidir. Beyne yönelik bir hasardan kaynaklanan (serebral palsi,  beyin felci vs gibi nedenler) bu konuşma probleminde hasta doğru sesi çıkartmakta zorlanır. Konuşması akıcı ve   anlaşılır olmaz.

     Spastisite ile birlikte eğer çocukluk çağında bir inme olmuş ise çocukluk çağı afazisi de görülebilir.

—     Çocuklarda Ses Hastalıkları

     Sesin kalitesinde veya rezonansındaki herhangi bir değişme bir hava yolu veya gırtlak hastalığının ön habercisi olabilir. Bu nedenle okul öncesi veya  okul çağındaki çocukların seslerini kullanmalarında herhangi bir değişiklik farkedildiğinde, bir uzmana danışılması şarttır.

—      Kekemelik

  • Kekemelik konuşmadaki akıcılık bozukluğudur. Bu akıcısızlıklar tekrarlar(ses-hece-kelime), uzatmalar, anormal duraklar(bloklar)dır. Anormal yüz ve vücut hareketleri bu akıcısızlık anlarına eşlik edebilir.
  • Kekemeliğin oluşmasına neden olduğu düşünülen dört faktör şöyledir: genetik; çocuğun gelişimi ( diğer dil konuşma bozukluğu veya gelişimsel gerilik olan çocuklarda kekemelik gelişme riski daha fazladır.); nörofizyoloji (son yapılan araştırmalarda kekeleyen bireylerin dil konuşma işlemlenmesinin beyinde akıcı konuşanlara göre daha farklı bölgelerde olduğu bulunmuştur); ve aile dinamikleri ( yüksek beklentiler ve hızlı değişen yaşam koşulları kekemeliğe etki eder.)
  • Kekemelik bu faktörlerin bir yada birkaçının birlikte oluşmasıyla oluşabilir ve kekemeliğin farklı bireylerde farklı etkileri olabilir.
  • Kekemeliği başlatan sebepler ile bunun devam ettiren ve ilerleten sebeplerin farklı olması olasıdır.

Cevap Yazın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi *